ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สนทยา วรเพียน
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2560,14:28  อ่าน 596 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สนทยา วรเพียน
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2560,09:26  อ่าน 1654 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนาวลักษณ์ มุ่งดำเนินกิจ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,10:06  อ่าน 904 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารเผยแพร่ ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นงานปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : น.ส.มณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2559,21:51  อ่าน 621 ครั้ง
รายละเอียด..