หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 458.29 KB
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.7 KB