ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมได้รับการประเมินการคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่นระดับปีะเทศ ประจำปี2563 (อ่าน 21) 14 ก.ย. 63
โครงการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น THAILAND4.0 เพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 1-3 (อ่าน 32) 08 ก.ย. 63
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 "งานขนุนหนองเหียง 2563" ท่านนายกวิทยา. คุณปลื้ม. นายกองค์การบริหารส่วนจ (อ่าน 24) 08 ก.ย. 63
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ (อ่าน 25) 08 ก.ย. 63
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2563 (อ่าน 102) 29 ก.ค. 63
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (อ่าน 133) 23 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 127) 13 ก.ค. 63
การประเมินกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับเขต ของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (อ่าน 129) 10 ก.ค. 63
แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนป้องกัน COVID-19 (อ่าน 147) 02 ก.ค. 63
อบจ.ชลบุรีได้ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด-19 แก่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (อ่าน 144) 02 ก.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 118) 02 ก.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย google classroom ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 107) 02 ก.ค. 63
ประกาศการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.๔ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 215) 09 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที (อ่าน 422) 09 มิ.ย. 63
ประกาศการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.๑ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 463) 09 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 213) 02 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 458) 02 มิ.ย. 63
รับสมัครพนักงานทั่วไป ค่าแรงวันละ 300 บาท (อ่าน 248) 10 เม.ย. 63
ประกาศด่วนจากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (อ่าน 437) 29 มี.ค. 63
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 329) 13 มี.ค. 63
การจัดงานวิชาการประจำปีการศึกษา2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (อ่าน 246) 28 ก.พ. 63
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ว่าที่ ร.ต.รังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์ มีแขกผู้มีเกี (อ่าน 239) 04 ก.พ. 63
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด็ (อ่าน 242) 14 ม.ค. 63
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรการมีงานทำ ที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ประจำปี2562 (อ่าน 158) 20 ธ.ค. 62
งานเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการสมนึก ทองแก้ว ครูไพฑรูย์ แขันก้ว ครูคมคาย เหลืองอ่อน ครูธีรนันท์ ชูสก (อ่าน 199) 02 ธ.ค. 62
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา ประจำปี 2562 รุ่นอายุ 18 ปี ประเภท ก. ชิงถ้วยพ (อ่าน 198) 02 ธ.ค. 62
ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2019 รอบสุดท้าย สาย A วันอังคารที่ (อ่าน 235) 02 ธ.ค. 62
การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดชลบุรี โดยโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมได้เป้นเ (อ่าน 293) 05 ก.ย. 62
รร.ป่าตันนาครัว และ รร.วิเวกวายุพัดศึกษาดูงานที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ประจำปี2562 (อ่าน 274) 05 ก.ย. 62
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 340) 20 ส.ค. 62
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างคุณลั (อ่าน 420) 19 ส.ค. 62
กลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นโดยมีกิจกรรม การประกวดตัวละครในวรร (อ่าน 282) 14 ส.ค. 62
ผอ.สมนึก ทองแก้วพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเครื่ (อ่าน 290) 14 ส.ค. 62
ปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ประจำปี2562 (อ่าน 298) 15 ก.ค. 62
โรงเรียนชนะชัยศรี จ.สระแก้วมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ประจำปี2562 (อ่าน 304) 15 ก.ค. 62
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (อ่าน 360) 19 มิ.ย. 62
การแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีการศึกษา2562 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (อ่าน 424) 17 มิ.ย. 62
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 มาถ่ายทำรายการเรื่อง ศาสตร์พระราช วันที่ 16/05/62 (อ่าน 440) 16 พ.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 461) 06 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 513) 06 เม.ย. 62