ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร บุคลากรครู และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำโล่พระราชทาน ไปให้แก่ นายกวิทยา คุณปลื้ม ที่ อบจ .ชลบุรี (อ่าน 32) 09 พ.ค. 65
โครงการอบรมพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ให้ยั่งยืน วันที่ 29 เมษายน 2565 (อ่าน 33) 01 พ.ค. 65
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมเข้ารับโล่พระราชทานยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ (อ่าน 27) 01 พ.ค. 65
รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 82) 12 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าศึกษาต่อ ประเภทนักกีฬาฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 182) 09 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 77) 09 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 104) 09 เม.ย. 65
ขอความร่วมมือแต่งกายผ้าลายดอกเพื่อรักษาเอกลักษณ์จังหวัดชลบุรี (อ่าน 68) 04 เม.ย. 65
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระ ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 68) 04 เม.ย. 65
รร.ทรายมูลพิทยาคม อบจ.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 56) 04 เม.ย. 65
สอบ NT ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 46) 04 เม.ย. 65
โรงเรียนสูงเนิน มาศึกษาดุงานที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 53) 04 เม.ย. 65
การแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลถ้วยประทานของโสมเสวลี ครั้งที่ 2 ประจำปี2565 (อ่าน 129) 26 มี.ค. 65
ผู้บริหารและคณะครูร่วมยินดี กับคุณครูที่บปริญาตรี โท และ คุณครูตำแหน่ง คศ.3 (อ่าน 333) 01 ก.พ. 65
ผู้บริหารและคณะครูในสังกัดอบจ.ชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา25645 ในวันที่ 16 มกราคม 2565 (อ่าน 483) 17 ม.ค. 65
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อเลื่อวิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ประจำปี2564 (อ่าน 471) 17 ม.ค. 65
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อเลื่อวิทยฐานะ ประจำปี2564 (อ่าน 470) 17 ม.ค. 65
กิจกรรม วันคริสต์มาส ที่อาคารอเนคประสงค์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 203) 27 ธ.ค. 64
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและบุคลากร ก่อนเปิดเรียนวันที่ 13 ธค 64 (อ่าน 209) 16 ธ.ค. 64
สถาบันเกษตรกรดีเด่น มอบรางวัลประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร อันดับที่ 1 ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จังหวัดชลบุรี ปี2564 (อ่าน 183) 16 ธ.ค. 64
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (อ่าน 202) 03 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม เรื่องกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 และแนวทางการเรียน ประจำปี2564 (อ่าน 307) 26 ต.ค. 64
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ ผอ.เอ็นดู สุวรรณโชติ ที่ได้มากล่าวคำอำลาในวันเกษียณอายุราชการ วันที่ 27 กันยายน 2564 (อ่าน 258) 27 ก.ย. 64
ผู้บริหารและคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมงานศพ สามีคุณครู ณัฐยา สุขผ่อง ในวันที่ 17 กันยายน 2564 (อ่าน 189) 27 ก.ย. 64
นายกอบจ.ชลบุรีร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลร.ร.ท่าข้ามพิทยาคม (อบจ.ชบ.3)ในโอกาสที่ได้รับรางวัลตัวเซทอันดับ 1 ของโลก จากการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก U19 (อ่าน 198) 22 ก.ย. 64
ประมวลภาพธารน้ำใจ ที่มอบสิ่งของบริจาคและขอขอบคุณ ผอ สิราวิชญ์ สำนักสกุล บุคลากรของ รร.อนุบาลเมืองใหม่ที่มามอบสิ่งของให้กับนักกีฬา (อ่าน 243) 17 ก.ค. 64
การประชุมคณะครูแบบออนไลน์ ด้วย Google Meet ประจำภาคเรียนที่1/2564 อยู่เรื่อยๆ (อ่าน 227) 17 ก.ค. 64
รูปภาพผู้ปกครองรับค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชุดนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 227) 27 มิ.ย. 64
รูปภาพผู้ปกครองรับค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชุดนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 202) 27 มิ.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 302) 18 พ.ค. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 264) 18 พ.ค. 64
เครื่องแบบการแต่งกายนักเรียน (อ่าน 508) 08 พ.ค. 64
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวเข้ำศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 279) 30 เม.ย. 64
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวเข้ำศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 451) 30 เม.ย. 64
โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการและโครงการส่งเสริมความเป็นเลิสด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี2563 (อ่าน 345) 23 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักกีฬา TK อะคาเดมี่ ของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (อ่าน 923) 10 มี.ค. 64
กิจกรรมเนื่องในวันวันมาฆบูชา - วันสำคัญทางศาสนา ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 349) 25 ก.พ. 64
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ด้านวิชาการและด้านส่งเสริมกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล (อ่าน 425) 09 ก.พ. 64
#ประเมินผลงานข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 20-01-2564 (อ่าน 387) 25 ม.ค. 64
พิะีไหว้ครู "สิบนิ้ววันทา บูชาพระคุณครู" ประจำปีการศึกษา2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 (อ่าน 436) 17 ธ.ค. 63