กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรินทร สัสดี
ตำแหน่งครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

นายอิศราวุธ สุภารัตน์
ครู คศ.1

นางสาวเก๋ ใจตรง
ผู้ช่วยครู

นายภิเศก ผมเพ็ชร
ผู้ช่วยครู

นายฐากูล บัวทอง
ครูอัตราจ้าง