กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรินทร สัสดี
ตำแหน่งครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
เบอร์โทร : 063-3892909

นายอิศราวุธ สุภารัตน์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 093-5383567

นางสาวเก๋ ใจตรง
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 087-5813739

นายภิเศก ผมเพ็ชร
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 087-6078750

นายฐากูล บัวทอง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 062-4518143