ภาพกิจกรรม
ชุมชนโบราณ โคกพนมดี | easternartandcultureth (VDO)
ชุมชนโบราณ โคกพนมดี
บริเวณเนินดินกลางทุ่งของโคกพนมดี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีในวันนี้ หากย้อนอดีตไปเมื่อ 3,000-4,000 ปี คือบริเวณที่ตั้งของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก พบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก มีการอยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานถึง 400 ปี
จากลักษณะทางธรณีวิทยาของชั้นดินแต่ละชั้น เปลือกหอย กระดูกสัตว์ทะเล รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่พบจากหลุมขุดค้น นักโบราณคดีได้ตีความว่า ชุมชนโบราณแห่งนี้เป็นชุมชนชายฝั่งทะเล เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนที่อยู่ใกล้ทะเลกับชุมชนภายในผืนแผ่นดินใหญ่
ด้วยความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชายเลน ท้องทะเลผู้คนรู้จักออกหาอาหารจากทะเล โดยเฉพาะหอยและปลา โดยพบหลักฐานเป็นเบ็ดตกปลา และฉมวกที่ทำจากกระดูกสัตว์ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากหินขัด รู้จักใช้หินลับเพื่อทำให้เครื่องมือหินขัดมีความคมอยู่เสมอ ซึ่งหินเนื้อดีเหล่านี้ได้มาจากการแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ไม่พบแหล่งหินประเภทนี้
การพบเศษแกลบข้าวในบริเวณช่องท้องของโครงกระดูก และจากการศึกษาพบว่าเป็นพันธุ์ข้าวปลูก รวมทั้งการพบเครื่องมือคล้ายเคียวที่ทำจากเปลือกหอยน้ำจืด และหน้าจอบที่ทำจากหินแกรนิต ทำให้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า ชุมชนแห่งนี้คงจะมีการปลูกข้าวตามหนองน้ำตอนในของแผ่นดินยามที่ระดับน้ำทะเลระดับลง ซึ่งเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ
จากลักษณะพื้นที่ซึ่งมีแหล่งดินเหนียวคุณภาพดี ชุมชนแห่งนี้จึงมีการทำเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมาก โดยผู้หญิงเป็นช่างปั้น เนื่องจากพบเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำภาชนะดินเผาเฉพาะในหลุมศพของผู้หญิง นอกจากนั้น ภาชนะดินเผายังได้ใช้เป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นอีกด้วย
เมื่อมีคนตายจะนำไปฝัง โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องประดับฝังลงไปในหลุม และสร้างเพิงคลุมหลุมศพ ซึ่งปรากฏร่องรอยของหลุมเสา ซึ่งยังคงมีเสาไม้ปักอยู่
พื้นที่บริเวณโคกพนมดีแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปเมื่อน้ำทะเลลดระดับลงอย่างมากในที่สุดผู้คนก็ได้อพยพโยกย้ายไปตั้งถิ่นฐานยังบริเวณอื่น บริเวณโคกพนมดีจึงหมดความสำคัญลง
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2560,16:43   อ่าน 1042 ครั้ง